Baton Rouge Motorherberg
nl

Reserveringsvoorwaarden

Reserveringsaanvraag

Nadat de reserveringsaanvraag via mail bevestigd is wordt deze door ons per e-mail bevestigd.
In deze mail zit ook een verzoek tot het betalen van de helft van het totaalbedrag als voorschot en dit dient binnen veertien dagen per bank te worden voldoen.
Pas na ontvangst van het voorschot is de boeking definitief.
Het restant van het totaalbedrag, de andere helft dient uiterlijk twee weken voor aankomstdatum door ons te zijn ontvangen.

Prijzen

De op de website genoemde prijzen gelden per persoon inclusief ontbijt, exclusief toeristenbelasting.
De prijzen kunnen te allen tijde door ons worden aangepast.
De rekening wordt alleen per groep betaald, dit geldt ook voor de drankrekening.

Week- en Weekend dagen

De dagen die wij rekenen tot het weekend zijn vrijdag, zaterdag en zondag tot 12h, met uitzondering van speciale weekenden (zoals Pinksteren, Pasen, Hemelvaart of georganiseerde weekenden), dan rekenen we die aansluitende dagen ook als weekend dagen.

In de weekenden worden de bedden en kamers alleen voor minimaal 2 nachten verhuurt, tenzij anders in overleg is afgesproken.

Als er een leeg bed op een kamer is, dit omdat iemand bv een 1 persoonskamer wil, moet er een supplement betaal worden van 35 euro per bed per nacht. Dit geldt ook voor de vier en driepersoonskamers.

Annulering

Annulering in normale omstandigheid dient per e-mail aan ons doorgegeven, dan wel bevestigd, te worden. De kamers kunnen enkel in hun geheel, dus niet per bed, worden geannuleerd. De kosten zijn dan voor rekening voor degene die annuleert.
Indien de persoon die annuleert, zijn/haar plaats door een ander persoon wil laten innemen, is dat in beginsel mogelijk onder voorwaarde dat de in de plaats gestelde alle rechten en plichten van de annulerende persoon overneemt.
Alleen in dat geval zullen er geen annuleringskosten bij de persoon van de oorspronkelijke reservering in rekening worden gebracht.

De annulering moet een redelijke goede reden hebben, regen en slecht weer zijn voor ons geen redenen, wij nemen het recht om zelf te bepalen of de reden gegrond is.

Annuleringskosten

• Bij geldige annulering tot zes weken voor aankomst wordt 75% van het van totaal bedrag gerestitueerd;
• Bij geldige annulering tussen zes en twee weken voor aankomst wordt 50% van het van toepassing zijnde bedrag gerestitueerd.
• Bij geldige annulering tot twee week voor datum aankomst vindt geen restitutie plaats

Aansprakelijkheid

Door reservering wordt een overeenkomst aangegaan. Op deze overeenkomst zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Degene die de overeenkomst ten behoeve van zichzelf en/of derden aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Ben & Het aanvaarden geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, materiaalschade en/of gevolgschade van welke aard dan ook, toegebracht aan of ontstaan door gasten en/of derden, dit betreft zowel in het pand als rondom het pand.

Ben & Het is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van calamiteiten, natuurrampen, epidemieën en/of andere redenen van overmacht.
Wij nemen hier voor geen verantwoording en kunnen dus ook geen restitutie verlenen.

Degene die ten behoeve van zichzelf of anderen een reisovereenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.

Verblijf van persoon en voertuig geschiedt volledig op eigen risico.